Leadership Team

Our Team

Kaison Watson Profile

Kaison Watson

Advisor
Makeda Nash Profile

Makeda Nash

Interim President
Ashira Brathwaite Profile

Ashira Brathwaite

Treasurer
Amalia Richardson Profile

Amalia Richardson

Marketing Officer
Gabriella Ortiz Profile

Gabriella Ortiz

Officer
K’Yana Edwards Profile

K'Yana Edwards

Secretary
Natalia-Marie Fraser Profile

Natalia-Marie Fraser

Officer
Kande Dacosta Profile

Kande Dacosta

President